nyomtat

megoszt

Nyári vándorlások
FERENCZ S. ISTVÁN
SZAGGATOTT LITÁNIA

Az öregasszony mint drótra eresztett
komondor cselleng
az udvaron.
Mint kezéből az árpaszem,
hamu-színű beszéde tyúkjai elé,
az őszi sárba hull...

...a zsákjaim,
a kékcsíkos zsákjaim,
hozzátok már haza...
A zsákjaim,
kékcsíkos zsákjaim,
len volt a mejjékje,
kender az öltője,
hóharmat-hulláskor,
kikerics-nyíláskor
kint a csűrben szőttem,
kék szálat öltöttem
könyök-vászon után,
rozsfejes mintán,
bükkfa osztovátán
piros szalag lógott,
ne egye a ráksúly
kilenccsíkos zsákom...
...kékcsíkos zsákjaim,
rozsfejes zsákjaim,
elvetélt vetélők,

vinnyogó nyüstjeim,
futrinka bogarak,
karalábé-bogarak
a földből kirágják
szemig a pityókát...
...zsákjaim,
zsákjaim,
egyköblös,
kétköblös,
négyvékás zsákjaim,
terüljetek elém
a halottak-napi
sárga sárba,
vén térdeim elé...
...vékás zsákok, köblös zsákok,
üres kenderzsákok...
higgyetek istenben,
fa-krisztus fiában...
…várjatok, zsákok,
kékcsíkos zsákok,
aratunk kalákát,
sok kalongya árpát,
bükkfa hadaróval verjük ki
a szemét,
hóharmat-hullásra,
varjúkárogásra...

Az öregasszony a ház előtt egy malomkövön
guggol,
mint hegyormon a felhő.
Az arcán átszálló őszi legyek után kapkod...

...tollat fosztok,
befonnak a pókok,
szálait bontom,
belegabalyodok...
...hátamon kosornyál
őszi hideg végig,
hajszálaim a köd
hófehérre tépi...
kályhára lakatot
a vejemék verték,
előlem a tüzet végleg reteszelték...
...irgalmazz, én uram,
ments meg minket, uram,
hiszek egyfiadban,
meleg kályháidban .. .
...döglegyek,
csípős legyek;
milyen lassan szállnak,
az orromra másznak...
...gabonába tettek
konkolyos kenyeret –
én uram, irgalmazz,
öld meg a legyeket,
a szürke legyeket,
pénzemet csipkedik,
kuporgatott lejeseim
ó-bankókra váltják
a teringette kölykek,
bodor-unokáim...
...mentsd meg, uram, őket
póktól, bogártól,

térdig-sáros ősztől,
fekete aszálytól,
könyörögj érettünk,
mondj egy miatyánkot,
s ne adj, uram,
tollú-fosztó átkot,
pókhálós kalászot,
penészes istenem,
irgalmazz, kegyelmezz...

Az öregasszony párnák közé koppant,
mint égő gyertya viaszába a hamvadó kanóc...

...párnák közé ejtett az öregség,
mint nyári almát a nyű foga,
emberem után döcögtet az őszi szél,
ki az agyagosba,
uram, megbocsáss,
ha nekem káromkodik,
nem viszem dohányát
s drótozott pipáját...
...sárig-sárga festett padlóm
lassan feketedik,
vén házam gerendáján
mocskos eső cseperedik...
...adjatok egy almát
a kert alatti fáról,
egy piros tányéralmát
arról a kert alatti fáról,
ültettem fiamnak,
szép árnyék-tartónak,

előhasú menyecske koromban...
...én istenem, tarló-barna Jézusom,
megette a bogár kékcsíkos zsákjaim,
a káposztáskádban
varasbéka vartyog,
a ház ablakában
bagoly hunyorog,
a Hold hasában
kékült kutya vacsog...

Az öregasszony szemén didereg
a rézpénz.