Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale Maghiare din Transilvania

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
 • Denumire în limba română: Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale Maghiare din Transilvania

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Str. Aviator Bădescu nr. 35, 400196
 • Telefon: 264450230
 • Mobil: 723207516
 • Fax: 264450230
 • E-mail: ermacisza@gmail.com
 • Web: www.civilforum.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Csáki Rozália
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Director executiv

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Egri István
 • Funcţia: Voluntar
 • Funcţia în afara organizaţiei: economist
 • Telefon: 264450230
 • Mobil: 723207516
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: fundaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1999
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1999
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Dezvoltarea sferei civile,a altor asociaţii civile,
 • Activitate principală: Economie, dezvoltarea locală şi comunitară
 • Activitate secundară: Cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/