Asociaţia Flauto Dolce-Passamezzo

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Flauto Dolce-Passamezzo Egyesület
 • Denumire în limba română: Asociaţia Flauto Dolce-Passamezzo

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Str. Câmpeni nr. 3/B/10, 400200
 • Mobil: 723673149
 • E-mail: majo_zoltan@yahoo.com
 • Web: www.flautodolce.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Majó Zoltán
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Profesor şi artist

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Szabó Mária
 • Funcţia: Vicepreşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Profesoară
 • Mobil: 724781614
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2005
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2005
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Scopul este să ajute trupa de muzică veche Flauto Dolce, dar şi al setului de instrumente, promovarea muzicii veche, pt. asta organizează anual festivale de acest gen în Cluj. Ajută la descoperirea muzicii vechi din ţară.
 • Activitate principală: Cultură
 • Activitate secundară: Educaţie, cercetare

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/