Asociaţia GroundFloor Group

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: GroundFloor Group Egyesület
 • Denumire în limba română: Asociaţia GroundFloor Group

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Str. Al. Vlahuţa nr. 77 Bl. Lamă A/2, 400310
 • Adresa poştală: Salcamului 11/2 407280 Floresti
 • Mobil: 748144322
 • E-mail: office@groundfloor.ro
 • Web: groundfloor.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Sinkó Ferenc Attila
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Actor

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Kelemen Kinga
 • Funcţia: Director
 • Funcţia în afara organizaţiei: Asistent universitar
 • Mobil: 748144322
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2004
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2004
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Sprijinirea tinerilor dansatori şi coreografi, rol de iniţiator pe scena de dans şi teatru actual. Scopul este ca oraşul Cluj să devină centrul dansului şi tatrului de astăzi, prin organizarea de work-shopuri, fesitvaluri şi prin formarea audienţei.
 • Activitate principală: Cultură
 • Activitate principală - alta: Artă culturală
 • Activitate secundară: Altele

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/