Asociaţia Culturală Janovics Jenő

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Janovics Jenő Baráti Társaság
 • Denumire în limba română: Asociaţia Culturală Janovics Jenő

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Str. Zrínyi Miklós nr. 12
 • Mobil: 744606917
 • Fax: 264440756
 • E-mail: csep.sandor@yahoo.com

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Csép Sándor
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Ziarist

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Rostás István
 • Funcţia: Director executiv
 • Funcţia în afara organizaţiei: Ziarist

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1995
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1995
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Este asociaţia ziariştilor şi artiştilor, cu scopul de a-i ajuta, înlesnirea servicului lor social.
 • Activitate principală: Cultură
 • Activitate secundară: Distribuirea de ajutoare, promovarea voluntariatului

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/