Uniunea Ucrainienilor din România - Filiala Galaţi

 • Minoritate: ucraineană
 • Denumire în limba română: Uniunea Ucrainienilor din România - Filiala Galaţi
 • Denumire în altă limbă: The Ukrainian's Union of Romania

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Galaţi
 • Judeţ: Galaţi
 • Adresa sediului: Traian Vuia 17, ap 23, parter
 • Adresa poştală: Oficiul Postal 12
 • Telefon: 0236-434388
 • Mobil: 0723/580891
 • Fax: 0236-434388

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Vichentie Nicolaiciuc
 • Funcţia: preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: pensionar

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Maria Nicolaiciuc
 • Funcţia: membru
 • Funcţia în afara organizaţiei: pensionar
 • Telefon: 0723/542468
 • Mobil: 0770/743553

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: uniune
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2000
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: cultură: expoziţii, simpozioane, informaţii culturale, colaborări cu celelalte organizaţii etnice în cadrul euroregiunii "Dunărea de Jos"
 • Activitate principală: cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/