Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiari din România

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Országos Magyar Diákszövetség - OMDSZ
 • Denumire în limba română: Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiari din România

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Str. Napoca nr. 2-4
 • Telefon: 264592155
 • Mobil: 788150224
 • Fax: 264592155
 • E-mail: office@omdsz.ro
 • Web: www.omdsz.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Máthé Szabolcs
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Student

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Constantinescu Krisztina
 • Funcţia: Referent pedagog
 • Funcţia în afara organizaţiei: Student
 • Mobil: 788150224
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: uniune
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1990
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1990
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Reprezentarea intereselor elevilor maghiari care studiază în România. Sprijinirea activităţilor de profil a elevilor maghiari. Formareaşi menţinerea de colaborări cu asociaţii din ţară dar şi străine. Coordinarea activităţilor asociaţilor membre. Româniaban tanulo magyar elevilornak a reprezentare. A magyar diaksag szakmai tevekenysegenek tamogatasa. Kapcsolatok epitese es apolasa, hazai es kulfoldi szervezetekkel. A Membruszervezetek tevekenysegenek koordinalasa.
 • Activitate principală: Altele
 • Activitate principală - alta: Asociaţie de elevi
 • Activitate secundară: Apărarea şi promovarea drepturilor omului etc.

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/