Asociaţia Firtostető

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Firtostető Egyesület
 • Denumire în limba română: Asociaţia Firtostető

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Crişeni
 • Judeţ: Harghita
 • Adresa sediului: nr. 150, 537006
 • Telefon: 266226016
 • Mobil: 767119422
 • Fax: 266226306
 • E-mail: lajos80@freemail.hu

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Demjén Gábor
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Consilier juedeşean

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: ifj. Szőcs Lajos
 • Funcţia: Secretar
 • Funcţia în afara organizaţiei: Teolog
 • Telefon: 266226306
 • Mobil: 767119422
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2005
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2005
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Alianţa locuitorilor, gospodarilor din regiune, unificarea şi vânzarea produselor, păstrarea tradiţilor, stimularea turismului rural.
 • Activitate principală: Economie, dezvoltarea locală şi comunitară
 • Activitate secundară: Asociaţii economice şi profesionale

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/