Asociaţia Culturală Kőrösi Csoma Sándor

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület
 • Denumire în limba română: Asociaţia Culturală Kőrösi Csoma Sándor

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Covasna
 • Judeţ: Covasna
 • Adresa sediului: Str. Petőfi Sándor nr. 59, 525200
 • Telefon: 267340715
 • Mobil: 742331664

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Gazda József
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Pensionar Profesor

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Demes Éva
 • Funcţia: Responsabil economic
 • Funcţia în afara organizaţiei: Funcţionar
 • Telefon: 267,341,356
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: niciuna
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1990
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1990
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Ocrotirea memoriei lui Kőrösi Cs. Sándor, a studiilor despre el, a culturii maghiare în Covasna. Pentru asta sub organizarea celor două subsecţii Clubul Literar Ignacz Rozsa şi Colegiul Popular Fabian Erno, sunt activităţi de publicare, etc.
 • Activitate principală: Cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/