Fundaţia Pro Crasna

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Pro Kraszna Alapítvány
 • Denumire în limba română: Fundaţia Pro Crasna

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Crasna
 • Judeţ: Sălaj
 • Adresa sediului: Piaţa Eroilor nr. 13
 • Mobil: 724315885
 • E-mail: sdimeny@yahoo.com

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Dimény István
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Director Casa de Cultură

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Bogya Miklós
 • Funcţia: Membru
 • Funcţia în afara organizaţiei: Referent proiecte
 • Mobil: 745632550
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: administraţie locală
 • Dacă este NGO: fundaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1997
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1997
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Crearea, funcţionarea muzeului satului, organizarea de evenimente.

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/