Asociaţia Italienilor din România, ROASIT, Flilala Amicizia Banat - Oţelu Roşu

 • Minoritate: italiană
 • Denumire în limba minorităţii: Associazione Italiani della Romania, ROASIT Amicizia Banat - Otelu Rosu
 • Denumire în limba română: Asociaţia Italienilor din România, ROASIT, Flilala Amicizia Banat - Oţelu Roşu

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Oţelu Rosu
 • Judeţ: Caraş-Severin
 • Adresa sediului: Rozelor 7, bl G1, et 1, ap 6, 325700
 • Telefon: 0771/361672
 • Mobil: 0751/060445

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Margareta Meschini
 • Funcţia: preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: pensionar/profesor

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1991
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: literatură,muzică,arte plastice.Avem activitate pur artistică.Avem muzică uşoară,cor, echipe de dansuri,echipă de teatru,fotografii artistice.La literatură avem câţiva membri care creează poezii
 • Activitate principală: cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/