Corul Mixt Maghiar

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Medgyeşi Magyar Vegyeskorus
 • Denumire în limba română: Corul Mixt Maghiar

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Mediaş
 • Judeţ: Sibiu
 • Adresa sediului: Str. I.C. Brătianu nr. 32, 551003
 • Telefon: 269832657
 • Fax: 269832657

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Székely Tivadar
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Profesor matematică

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Iszlay László
 • Funcţia: Dirijor
 • Funcţia în afara organizaţiei: Profesor de muzică
 • Mobil: 747,287,838
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: organizaţie neînscrisă juridic
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1990
 • Activitate principală: Cultură
 • Activitate principală - alta: Educare muzicală
 • Activitate secundară: Cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/