Uniunea Femeilor Reformati Lónyai Anna

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Lónyai Anna Református Nőszövetség
 • Denumire în limba română: Uniunea Femeilor Reformati Lónyai Anna

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Baia Mare
 • Judeţ: Maramureş
 • Adresa sediului: Str. Republicii nr. 3, 430263
 • Telefon: 262227263

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Dombi Erzsébet
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Pensionar

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Tasnádi András
 • Funcţia: Preot
 • Funcţia în afara organizaţiei: Preot
 • Telefon: 262227263
 • Mobil: 751029501

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: biserică
 • Dacă este NGO: uniune
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1998
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: În cadrul bisericii: ore de Biblie, spectacole de literatură , culturale, excursii, muncă diaconală.
 • Activitate principală: Activităţi religioase
 • Activitate secundară: Economie, dezvoltarea locală şi comunitară

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/