Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România - Echipa de Cercetaşi nr. 15 Teleki Sándor

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: RMCsSZ - 15 számú Gróf Teleki Sándor Cserkészcsapat
 • Denumire în limba română: Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România - Echipa de Cercetaşi nr. 15 Teleki Sándor

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Baia Mare
 • Judeţ: Maramureş
 • Adresa sediului: Str. Minerilor nr. 5/7, 430323
 • Adresa poştală: Str. Griviţei nr. 31, 430333
 • Telefon: 262212668
 • Fax: 262212668
 • E-mail: cserkesz@tmh.alphanet.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Markó Hajnal
 • Funcţia: Comandant echipă
 • Funcţia în afara organizaţiei: Organizator programe

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: niciuna
 • Dacă este NGO: persoană juridică derivată
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1990
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Educarea tineretului pt. iubirea lui Dumnezeu, a ţării, confraţilor,valorilor maghiare.
 • Activitate principală: Altele
 • Activitate principală - alta: Educarea tineretului
 • Activitate secundară: Educaţie, cercetare

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/