Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare

 • Minoritate: maghiară
 • Denumire în limba minorităţii: Erdélyi Kárpát Egyesület Szatmárnémeti
 • Denumire în limba română: Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Satu Mare
 • Judeţ: Satu Mare
 • Adresa sediului: Str. Aurel Popp nr. 14
 • Adresa poştală: Stefan cel Mare 6 440012
 • Telefon: 261711050
 • Mobil: 721514137
 • Fax: 261711050
 • E-mail: office@eke.ro
 • Web: www.eke.ro

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Szabó László
 • Funcţia: Preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Inginer electric

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Márk Nagy János
 • Funcţia: Director executiv
 • Funcţia în afara organizaţiei: Ecologist
 • Mobil: 721,514,137

Despre organizaţia

 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1994
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2001
 • Activitate principală: Protecţia mediului
 • Activitate secundară: Sport, timp liber

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/