Asociația Studenților și Tinerilor Romi Romanitin

 • Minoritate: romă
 • Denumire în limba minorităţii: Asociația Studenților și Tinerilor Romi Romanitin
 • Denumire în limba română: Asociația Studenților și Tinerilor Romi Romanitin
 • Denumire în altă limbă: Romanitin Roma Youth and Students Association

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Iași
 • Judeţ: Iaşi
 • Adresa sediului: Bucium, nr. 23, Bl. B3-1bis, Et. 2, Ap. 1, 700153
 • Adresa poştală: ucium, nr. 23, Bl. B3-1bis, Et. 2, Ap. 1, 700153
 • Telefon: 0040752409496
 • Mobil: 0040752409496
 • Fax: -
 • E-mail: romanitin2001@yahoo.com
 • Web: www.romanitin.org

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Dinu Liviu Iulian
 • Funcţia: Președinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: Informatician

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Dinu Liviu Iulian
 • Funcţia: Președinte

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2000
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2001
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Asociaţia Romanitin este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată pe 10 ianuarie, 2001 care militează în favoarea îmbunătăţirii situaţiei cetăţenilor de etnie romă din România. Organizaţia noastră are drept scop crearea unui spaţiu necesar întrunirii şi cultivării personalităţii şi conştiinţei civice active a tinerilor romi. Până în prezent, organizaţia noastră a derulat un număr de 10 proiecte de intervenţie socială în care am gestionat în total peste 4 milioane de euro, şi am avut peste 10,000 de beneficiari. Proiectele au fost în următoarele domenii de acţiune: tineri, anti-discriminare, asistarea bătrânilor, copii, interculturalitate, trafic de persoane. Asociaţia Studenţilor şi Tinerilor Romi Romanitin a experimentat în cei 12 ani de activitate, participarea a peste 300 de voluntari în diverse proiecte şi acţiuni punctuale. Cei 24 de membrii activi ai organizatie noastre, în speţă tinerii, au dorinta de a participa activ la viaţa comunităţii, de a iniţia activităţi cu impact asupra societăţii. Tinerii membrii ai organizaţiei doresc ca prin participarea la iniţierea, scrierea, implementarea proiectelor cu şi pentru tineri să-şi dezvolte pregatirea personală şi profesională.
 • Activitate principală: economie, dezvoltare locală şi comunitară
 • Activitate secundară: distribuirea de ajutoare, promovarea voluntariatului

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/