Liga Islamică şi Culturală Bucureşti

 • Minoritate: tătară
 • Denumire în limba română: Liga Islamică şi Culturală Bucureşti

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Bucureşti
 • Judeţ: Bucureşti
 • Adresa sediului: Str. Fabrica de Gheaţă, nr. 14, Sector 2
 • Telefon: 021-2411318

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Demirel Gemaledin
 • Funcţia: preşedinte

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Demirel Gemaledin
 • Funcţia: preşedinte

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: fundaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1990
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Liga Islamică şi Culturală din România este o organizaţie deschisă şi transparentă care doreşte să constituie un exemplu pentru organizaţiile islamice din România prin aportul pe care îl aduce la îmbunătăţirea vieţii comunităţii musulmane şi a societăţii, în general.
 • Activitate principală: culte
 • Activitate secundară: cultură

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/