Uniunea Armenilor din România - Cluj

 • Minoritate: armeană
 • Denumire în limba minorităţii: Romanio Haioc Miutiuna
 • Denumire în limba română: Uniunea Armenilor din România - Cluj

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Cluj-Napoca
 • Judeţ: Cluj
 • Adresa sediului: Brancusi 202, sc 6, ap 96, 400462
 • Telefon: 0264-441042
 • Mobil: 0740/249277
 • Fax: 0264-441042

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Varduca Azaduhi
 • Funcţia: secretar
 • Funcţia în afara organizaţiei: profesor, chimist

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: uniune
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1990
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1990
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: păstrarea tradiţiilor, cunoaşterea culturii armene, a limbii. Legături cu armenii din Armenia şi diaspora din toată lumea mai strânse cu armenii din Budapesta, Viena şi Yerevan
 • Activitate principală: cultură
 • Activitate secundară: relaţii internaţionale

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/