Asociaţia Culturala "BELI BAGREM" (Salcâmul Alb)

 • Minoritate: sârbă
 • Denumire în limba minorităţii: Kulturno udruzenje "BELI BAGREM"
 • Denumire în limba română: Asociaţia Culturala "BELI BAGREM" (Salcâmul Alb)

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Timisoara
 • Judeţ: Timiş
 • Adresa sediului: str. Rusu Siranu, nr. 7, cod 300488
 • Telefon: 0356-107437
 • Mobil: 0730-408118
 • E-mail: belibagrem.tm@gmail.com

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Luchin Milenco
 • Funcţia: presedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: dr.ing., cadru didactic universitar

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Popadici Liubița
 • Funcţia: membru fondator
 • Funcţia în afara organizaţiei: cadru didactic preuniversitar
 • Telefon: 0356-446395
 • Mobil: 0720-334232
 • E-mail:

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 2008
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 2008
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: Activităţi având drept scop cele enunțate în continuare... Apărarea și păstrarea patrimoniului cultural, a limbii, a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, proprii, de către comunitatea sârbă din zona Banatului. Promovarea (în țară și în străinătate) valorilor și a potențialelor culturale și spirituale sârbești în contextul multicultural bănăţean şi în contextul evoluţiei de tip european, specifice Banatului. Formarea și educarea tinerilor în spiritul păstrării limbii, tradițiilor, obiceiurilor și spiritualității sârbești bănăţene. Promovarea și încurajarea valorilor artistice locale. Promovarea literaturii, teatrului, dansului, artelor vizuale, muzicii corale, instrumentale și vocale bănățene. Promovarea legăturilor culturale și spirituale cu sârbii din diaspora și sârbii din țările de origine, la nivel individual și instituțional. Dezvoltarea de relații de colaborare și cooperare precum și schimb intercultural cu alte organizații din țară și străinătate pe domenii de interes. Inițierea și dezvoltarea de parteneriate educaționale și de cercetare în domeniul de interes. Accesarea, derularea și/ sau participarea la proiecte/programe de finanțare naționale și europene în țară și străinătate.
 • Activitate principală: cultură
 • Activitate principală - alta: educație, cercetare
 • Activitate secundară: sport, timp liber

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/