Uniunea croaţilor din România

 • Minoritate: croată
 • Denumire în limba minorităţii: Zajednistvo Hrvata U Rumunjskoj
 • Denumire în limba română: Uniunea croaţilor din România

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Caraşova
 • Judeţ: Caraş-Severin
 • Adresa sediului: nr 22
 • Telefon: 0255-232255
 • Mobil: 0742/066782
 • E-mail: zhrucr@gmail.com

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Mihai Radan
 • Funcţia: preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: deputat

Persoana de contact (dacă diferă de lider)

 • Nume: Elena Sarbu
 • Funcţia: administrativ
 • Funcţia în afara organizaţiei: bibliotecar

Despre organizaţia

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: uniune
 • Dacă este NGO - alta: fundaţie de utilitate publică
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1991
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1991
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: menţinerea şi promovarea identităţii etnice, dezvoltarea educaţiei şi în limba maternă. Studiul limbii materne şi a culturii în limba maternă. Respectarea drepturilor omului în virtutea convenţiei cadru. Sprijinirea cultului religios. Relatii org similare
 • Activitate principală: apărarea şi promovarea drepturilor omului etc.
 • Activitate secundară: economie, dezvoltarea locală şi comunitară

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.

Baza de date include minorităţile naţionale cu reprezentare parlamentară, cu excepţia maghiarilor, deoarece sistemul instituţiilor maghiarilor a fost obiectul unui studiu anterior, a cărui rezultate pot fi accesate la adresa: http://kulturalis.adatbank.transindex.ro/