Asociaţia Italienilor din România, ROASIT, Flilala "Casa Italia" Galaţi

 • Minoritate: italiană
 • Denumire în limba română: Asociaţia Italienilor din România, ROASIT, Flilala "Casa Italia" Galaţi
 • Denumire în altă limbă: (Comunitatea italiană Casa d'Italia ROASIT Dâmboviţa)

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Târgovişte
 • Judeţ: Dâmboviţa
 • Adresa sediului: Matei Basarab 40
 • Mobil: 0722/238035
 • E-mail:

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Anton Dorel Georgescu
 • Funcţia: preşedinte
 • Funcţia în afara organizaţiei: inginer agronom

Despre organizaţie

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Anul înfiinţării organizaţiei: 1995
 • Anul înscrierii ca persoană juridică: 1995
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: menţinerea leg. etnice,limba şi obiceiurile,organizarea de activităţi culturale,simpozioane,lectori pentru limba italiană.Propagarea limbii şi culturii italiene,schimburi de experienţe,excursii,vizite reciproce,sprijinirea membrilor în a-si g
 • Activitate principală: distribuirea de ajutoare, promovarea voluntariatului

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.