Asociaţia Italienilor din România ROASIT, filiala din comuna Albeştii de Muscel

 • Minoritate: italiană
 • Denumire în limba română: Asociaţia Italienilor din România ROASIT, filiala din comuna Albeştii de Muscel

Sediul organizaţiei

 • Localitate: Albeşti (com Albestii de Muscel)
 • Judeţ: Argeş
 • Adresa sediului: Sorin Moisescu 403, 117025
 • Telefon: 0248-555088
 • Mobil: 0748/805891, 0751/104606
 • E-mail:

Date ale liderului organizaţiei

 • Nume: Gava Veruta
 • Funcţia: 99
 • Funcţia în afara organizaţiei: patron

Despre organizaţie

 • Tipul organizaţiei: organizaţie nonprofit
 • Dacă este NGO: asociaţie
 • Obiectul de activitate al organizaţiei: promovarea tradiţiilor italiene, cercetare privind acte vechi în ce priveşte apariţia italienilor în zonă, tabere interculturale
 • Activitate principală: cultură
 • Activitate secundară: relaţii internaţionale

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.