Revista „Hrvatska Grančica”

  • Minoritate: croată
  • Denumire în limba minorităţii: Hrvatska Grančica
  • Denumire în limba română: Revista „Hrvatska Grančica”

Sediul organizaţiei

  • Localitate: Caraşova
  • Judeţ: Caraş-Severin
  • Adresa sediului: Caraşova nr. 22, cod 327065
  • Telefon: 0255-232255

Date ale liderului organizaţiei

  • Nume: Mihai Rădan
  • Funcţia: preşedinte

Despre organizaţie

  • Obiectul de activitate al organizaţiei: Revista „Hrvatska Grančica” apare lunar şi este editată la UCR cu subvenţii din bugetul statului. Fiecare număr se tipăreşte în 1500 de exemplare. Revista conţine 12 pagini şi se distribuie gratuit în toate satele croate. Primul număr al revistei a apărut în noiembrie 1994, editat şi gândit de către redactorul principal. Datorită faptului că publicaţia bilingvă îşi doreşte să fie o cronică a tuturor întâmplărilor şi realizărilor comunităţii croate pe plan economic, politic, cultural şi social, textele redactate sunt grupate pe mai multe domenii: realităţile noastre, obiceiuri şi tradiţii, învăţământ, cultură, religie şi diverse anunţuri.

Proiectul Cadastru online - Instituţiile minorităţilor naţionale vizează inventarierea sistemelor instituţionale ale minorităţilor naţionale din România şi întocmirea unei baze de date online care să ofere informaţii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituţiilor şi a liderilor acestora. Prin crearea unei astfel de baze de date, sperăm a crea un cadru propice dezvoltării relaţiilor interetnice în rândul minorităţilor din România. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale şi comunităţile pe care instituţiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituţii de interes public/social.

Baza de date a instituţiilor minorităţilor naţionale este într-un proces contiuu de completare. Aşadar, dorim ca pe această cale să adresăm rugămintea reprezentanţilor minorităţilor de a nu ezita în a ne contacta în vederea completării, modificării datelor ce sunt accesibile până la această oră, informaţii pe care le consideră importante pentru minoritatea pe care o reprezintă.