nyomtat

megoszt

Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944–1964)
LÁSZLÓ MÁRTON (közreadta, a háttér tanulmányokat és a jegyzeteket írta)
Katalóguscédula:
Cím: Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944–1964)
Szerző: LÁSZLÓ MÁRTON (közreadta, a háttér tanulmányokat és a jegyzeteket írta)

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008
Kategória: FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 978-973-8468-73-3
FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ
A sorozat szerkesztõbizottsága: Bárdi Nándor, György Béla, Hunyadi Attila, Lönhardt Tamás, Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor

A kötet az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Pro-Print Könyvkiadó közös könyvkiadási programja keretében készült.
A kötet megjelenését a Communitas Alapítvány támogatta.

A kötet tanulmányai: László Márton
Lektorálta: Stefano Bottoni, Juhász Pál
Felelõs szerkesztõ: Bárdi Nándor
Borítóterv: Miklósi Dénes
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1430.8k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 34k]

Máté János munkássága [pdf, 198.4k]
Adottságok
A vezetõ
Az „osztályellenség”
A ’70-es, ’80-as évek
A közéleti szereplõ
Értékrend és világkép
A helytörténész
Az idõs ember
Szimbólum szerep

Bevezetés Magyarhermány kronológiájához [pdf, 70.3k]
Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944-1964) [pdf, 1400.9k]
Securitate dosszié- és a tevékenységtípusok [pdf, 106.4k]
Máthé János megfigyelési dossziéja [pdf, 559.9k]
1. Az 1954. évi vizsgálat
2. Adatgyûjtés. 1961. február 4. – 1962. április 24.
3. Elõzetes ellenõrzés. 1967. március/1968. április 5. – 1969. február 4.
4. Adatgyûjtés. 1968. április 5. – 1969. február 4.
5. Megfigyelés. 1969. február 5. – 1970. május/július
6. Adatgyûjtés. 1970. május 30./július 3. – 1971. április 4.
7. Felügyelet. 1972. november 3. – 1983. április 11./május 10.
8. Megfigyelés. 1983. április 11./május 10. – 1986. május 27.
Összegzés – Máthé János és a Securitate

Függelék
Iratok Máthé János hagyatékából [pdf, 244.3k]
1. Feljegyzés a két világháború között Magyarhermányban történt erõszakos áttérítési kísérletekrõl
2. Máthé János leírása a Focsani-i táborban lévõ fiának a meglátogatására tett kísérletérõl
3. Közbirtokossági székház építése
4. Társas, közös gazdaság szervezése
5. A Hangya szövetkezet
6. Máthé Jánosnak a kisbaconi Benedek Elek emlékház avatásán mondott beszéde
7. Máthé János beszéde a baróti népi egyetem tanfolyamának nyitóünnepségén
8. Humor a népi demokráciának nevezett kommunizmus idejébõl
Máthé János munkáinak bibliográfiája [pdf, 60.7k]
Mutatók [pdf, 135.6k]
Rezümé [pdf, 53.6k]
Rezumat [pdf, 56k]
Summary [pdf, 47.3k]