Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: RMDSZ

 • Valami történik (Szempontok az elit tagolódásának értelmezéséhez). Interdialóg Társaság, h.n., é.n. /Interdialóg füzetek 1./ [pdf, 950.2k]
  ROSTÁS ZOLTÁN (szerk.)
 • Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően In Magyar Kisebbség 1997/1–2, pp. 154–185. [dok, 232.4k] [pdf, 328.2k]
  ANDREESCU, GABRIEL - STAN, VALENTIN - WEBER, RENATE
 • Átmenet és elitek. Értelmezések az RMDSZ-ről. In Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003, pp. 297–304. [dok, 70.7k] [pdf, 160k]
  BAKK MIKLÓS
 • Az RMDSZ, mint a romániai magyarság önmeghatározási kísérlete 1989 után Regio, 1999/2., 81–116. [dok, 332.9k] [pdf, 388.1k]
  BAKK MIKLÓS
 • Az RMDSZ 2003-ban – Útkeresés integrációs határpontokon. In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp. 148–165. [pdf, 87.9k]
  BAKK MIKLÓS – HORVÁT ANDOR – SALAT LEVENTE
 • Az RMDSZ és az önkormányzati választások. In Magyar Kisebbség 2000/3, pp. 110-117. [dok, 84.5k] [pdf, 176k]
  BAKK MIKLÓS – SZÉKELY ISTVÁN
 • Az RMDSZ egy közvéleménykutatás tükrében. In Korunk 1994/3, pp. 47–71. [dok, 907.3k] [pdf, 859.7k]
  GALAT, MARIA-ILEANA - KIVU, MIRCEA
 • Az RMDSZ, a romániai kormány és a protokollum In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp.108-124. [pdf, 94.5k]
  KÁNTOR ZOLTÁN
 • Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? In Magyar Kisebbség, 2002/1, pp. 208–217. [dok, 94.7k] [pdf, 187.8k]
  KÁNTOR ZOLTÁN
 • Az RMDSZ a romániai kormányban, 1996-2000 In REGIO, 2000/4, pp. 150–186. [pdf, 133.2k]
  KÁNTOR ZOLTÁN - BÁRDI NÁNDOR
 • UDMR şi coaliţia guvernamentală (1996–2000) In Sfera Politicii 2001/97–98, pp. 9–19. şi 2001/99, pp. 47–58. [pdf, 211.9k]
  KÁNTOR ZOLTÁN - BÁRDI NÁNDOR
 • The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to 2000 Regio, 2002., 188–226. [pdf, 186.1k]
  ZOLTÁN KÁNTOR - NÁNDOR BÁRDI
 • Válságstáb vagy döntéshozó testület? Az Operatív Tanács működése (1993–2005). In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004–2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó, pp. 16–37. [dok, 186.9k] [pdf, 344.8k]
  MÁRTON JÁNOS
 • A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996–2002 közötti programjaiban és politikájában. In Magyar Kisebbség 2003/4, pp. 295–359 és 2004/1–2, pp. 529–572. [dok, 909.8k] [pdf, 837.9k]
  MÁRTON JÁNOS
 • Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálására Magyar Kisebbség, 2002/1, 218–226. [dok, 86.5k] [pdf, 187.9k]
  SALAT LEVENTE
 • A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései In Magyar Kisebbség 2000/1, pp. 77–84. [dok, 72.7k] [pdf, 213.3k]
  SZÉKELY ISTVÁN
 • Az RMDSZ kormánykoalíciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb politikai érdekképviselet felé? Magyar Kisebbség, 1998/1., 222–251. [dok, 258.6k] [pdf, 346.6k]
  TORÓ T. TIBOR
 • Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az „erdélyi magyar parlamentarizmus” rehabilitációjának kísérlete Magyar Kisebbség, 1999/4., 153–164. [dok, 103.4k] [pdf, 226.2k]
  TORÓ T. TIBOR
 • Mi-Egy-Más. Közéleti írások Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003
  SZILÁGYI N. SÁNDOR